Pred prenájmom kancelárskych priestorov sa často vyskytuje otázka, že na akú dobu kanceláriu prenajímať. Táto otázka úzko súvisí aj s potrebami a charakterom spoločnosti, preto chceme teraz objasniť výhody dlhodobého prenájmu kancelárií.

Pokiaľ chcete prenajať kanceláriu na dlhú dobu a bývate v tej istej lokalite, to je najlepší prípad pre taký prenájom. Podnikateľ musí rozmýšľať a plánovať dopredu a na dlhšiu trať, aby ho nič neprekvapilo. Svojich zamestnancov prijíma podobne z rovnakej lokality, alebo tých, ktorí tu majú aj bývanie. Dôležitý je pritom aj rýchly prístup do práce, s tým súvisí aj dobrá lokalita, rýchla doprava, stav ciest a podobne. Proste treba zabezpečiť podmienky na trvalé usadenie. Podpísaná zmluva na dlhodobý prenájom kancelárskych priestorov je zárukou stability a pohodlne počas prenájmu si podnikateľ môže svoju firmu riadiť. Pokiaľ hľadáte prácu, skúste poslať Váš životopis jednému z našich nájomníkov.

Okrem stability firmy dlhodobý prenájom má aj ďalšie výhody. Aké sú to?

Pri podpísaní zmluvy dostanete záruku na stanovenú cenu za prenájom, ktorá sa nezvyšuje a podobne sa to týka aj ceny energií  alebo cien objednaných služieb za upratovanie a podobne. Táto výhoda môže byť  pri rozhodovaní o prenájme rozhodujúca, pretože stála cena zaručuje ďalšiu finančnú istotu. Takto prenajatá kancelária na dlhú dobu v konečnom výsledku prinesie určité úspory s porovnaním prenájmom na kratšiu dobu. Stály zákazník vždy získava určité zľavy pri úspešnej spolupráci s prenajímateľom s ktorým sa časom vytvárajú veľmi dobré vzťahy.

Pred prenájmom sa určuje, aké sú požiadavky z jednej aj druhej strany na prenajaté priestory. Dôležitá je výbava kancelárie, ktorá má byť svetlá a moderná, technicky dobre vybavená pre IT technológie a podľa potreby aj s kancelárskym nábytkom. Dôležitá je aj dobre vybavená kuchynka a zasadacia miestnosť pre porady, pokiaľ sa jedná o väčší počet zamestnancov. Nezabudneme ani recepciu, kde má byť stála služba aj kvôli celodennému prístupu do kancelárie. Pri budove, kde sa nachádzajú kancelárie má byť aj parkovisko pre zamestnancov aj klientov rovnako. Samozrejme všetky tieto podmienky treba vyjednať pred podpisom zmluvy.

Ak máte záujem o dlhodobý prenájom kancelárií tak oslovte nás, určite Vám vyjdeme v ústrety v spomenutých otázkach prenájmu.