Po veľkom úsilí firiem, ktoré vybudovali kvalitné zázemie vo svojich kanceláriách majú k dispozícii kvalitné počítačové technológie aj techniku. Tieto prostriedky inštalujú renomované firmy s veľkými skúsenosťami, dbajú samozrejme aj na ochranu celej počítačovej siete, inštalujú aj ochranné programy aj iné bezpečnostné prvky, a predsa…

V dobe, keď sa všetko spája k internetu, prakticky sa dá dostať ku všetkému, čo má IP adresu. Nebezpečie odcudzenia dát je veľmi vysoké, preto firmy vedia, že ich údaje musia byť chránené pred neoprávnenými narušiteľmi účinnými ochrannými metódami. Pred niekoľko rokmi sa predpokladalo, že útoky na internetové siete vykonávajú len mladí ľudia zo zábavy, aby dokázali svoju zručnosť. Dnes už vieme, že je to inak. Kybernetické útoky vykonávajú zločinecké skupiny, ľudia s veľkými vedomosťami a skúsenosťami s účelom získavania citlivých dát, ktoré neskoršie speňažia.

Bezpečnostné firmy špecializované na ochranu počítačových dát uvádzajú, že najčastejším zdrojom nákaz siete je e-mail. Jedná sa o to, že dostanete falošnú správu, ktorú po kliknutí aktivujete a keď váš počítač neobsahuje účinný softvér, tak dochádza buď k poškodeniu siete, alebo ku strate údajov.

Vlastnícke firmy počítačových sietí vedia o týchto nástrahách a relatívne do ochrany dát investujú aj veľa financií. Na bezpečnú prevádzku sietí, ale treba viac. Vykonávajte pravidelné školenia svojich ľudí, ako správne dbať na bezpečnosť, ako správne používať heslá, ktoré nikdy nikomu nezverejniť, ako často kódy meniť a podobne. Podľa štatistiky dosť často napáchané škody spôsobujú nespokojní zamestnanci sami.

Samozrejme v dnešnej dobe ešte dokonalá ochrana neexistuje, ale sa odporúča vykonať  bezpečnostný IT audit, kde odborníci z viacerých bezpečnostných firiem sa dohodnú na postupe, ako chrániť bezpečne dáta, ľahšie si odhalia slabšie články systému.

Viacvrstvové bezpečnostné riešenie možno považovať za úspešnú ochrannú stratégiu s niekoľkými druhmi metód, ktoré odrážajú rôzne útoky. Či sa jedná o strojové učenie, analýzu vo virtuálnych podmienkach alebo jednoduché porovnávanie vzorov, je potrebné ich používať včas a naraz, nie oddelene od seba. Keď sa k tomu bodu dostaneme, urobili sme už vážny krok smerom k bezpečnosti IT.