Ako dať do prenájmu alebo prenajímať nehnuteľnosť?

Často sa stáva, že majiteľ nejakého domu, bytu alebo inej nehnuteľnosti, ktoré on sám nepoužíva,  radšej prenajíma, pretože od toho očakáva väčší profit, ako pri predaji. Tento proces ale potrebuje väčšiu pripravenosť hlavne zo strany prenajímateľa, pretože sa tu môžu vyskytnúť rôzne problémy.  Suma z prenájmu podlieha zdaneniu a preto je nevyhnutné sa spojiť s nejakou realitnou a právnickou kanceláriou . Tieto kancelárie so svojimi profesionálnymi službami pre nás znamenajú istotu pri uskutočnení celého procesu prenajímania nehnuteľnosti.

Teraz by sme chceli poukázať, že načo dávať pozor pri prenajímaní nehnuteľností zo strany prenajímateľa ale aj nájomcu.

Kroky prenájmu nehnuteľností: Prvým krokom je, aby sme sa rozhodli komu prenajímať nehnuteľnosť, aký je klient spoľahlivý, či ho dobre poznáme alebo máme o ňom dostatočné informácie. Samozrejme to platí aj pre nájomcu, aby sa dostatočne informoval o prenajímateľovi. V prípade nepríjemnosti sú aj také problémy, ktoré sa už len veľmi ťažko vyriešiť.

Po nájdení ideálneho klienta sa bezpodmienečne musí napísať nájomná zmluva, ktorá musí obsahovať nasledovné body:

–          Presná cena prenájmu nehnuteľnosti( musí sa uviesť hrubá aj čistá cena prenájmu)

–          Spôsob a presný čas platenia ceny prenájmu nehnuteľnosti

–          Doba prenájmu, pokiaľ sme sa dohodli na prenájme na presne stanovenú dobu

–          Spôsob platby prevádzkových nákladov nehnuteľnosti ako plyn elektrika a voda – presne, kto bude platiť a kedy

–          Presne  sa dohodnúť  na zariadení nehnuteľností, či to nájomca chce s nábytkom alebo nie, poprípade, aké má ďalšie požiadavky na vybavenosť priestorov

–          Presne sa dohodnúť podmienky pre prípad, keď nájomca nezaplatí za nehnuteľnosť včas, či sa poskytne tolerančná doba na zaplatenie. Tieto podmienky sú veľmi dôležité a treba vypočuť aj názor a návrh právnika

–          V prípade vzniku škodovej udalosti na nehnuteľnosti, ako hradiť v prípade , keď škodu zavinil nájomca, prípadne ako postupovať, keď škoda vznikla bez zavinenia nájomcu

–          Zrušenie nájomnej zmluvy, v akých podmienkach sa to môže uskutočniť

–          Podmienky prvej platby ceny prenajímanej nehnuteľnosti a otázka zábezpeky

V prípade kvalitnej nájomnej zmluvy sa dá predchádzať nepríjemným nedorozumeniam a tak môže prenajímateľ aj nájomca si užívať prenajaté priestory.