Pre každého podnikateľa, ale aj fyzickú osobu je dôležitá otázka, ako si správne vybrať kancelárske priestory pre podnikateľské účely. Nie je to jednoduchá otázka, ale skúsime Vám pomôcť čomu sa venovať, aby ste si správne vybrali vytúžené priestory.

Ujasnenie si účelu priestoru na podnikanie

Na prvom mieste stojí otázka, že aké priestory chceme prenajímať z hľadiska účelu svojho podnikania. Pokiaľ máte jednoduchšie podnikanie, ktoré robíte sám alebo máte len pár ľudí okolo seba a nerozmýšľate na rozvoji firmy tak Vám stačia jednoduchšie priestory na vedenie firmy. V prípade, keď máte úmysel na rozvoji firmy tak rozmýšľajte komplexnejšie. V prípade, keď máte viac zamestnancov budete potrebovať okrem dobre vybavených kancelárií aj priestory na porady, zasadačku na školenia svojich zamestnancov poprípade aj iné reprezentatívne  priestory.

Cieľom týchto úvah je, aby ste nevyrástli svoje priestory predčasne a potom s následným sťahovaním do iných priestorov, nestratili veľa času aj financie.

Lokalita, poloha a rýchla dostupnosť priestorov

Po ujasnení podstaty priestorov sa vyskytuje ďalšia dôležitá otázka a to je lokalita, poloha a dostupnosť prenajatých priestorov. Vždy musíme hľadať priestory, kde sa dostanú všetci zamestnanci ale aj klienti svojimi autami, mestskou dopravou čo najrýchlejšie. Dôležitým faktorom je aj parkovanie pri Vašej firme. Pri vyjednaní podmienok si žiadajte tie priestory. Je nepredstaviteľné, aby klient si nemohol zaparkovať čo najbližšie ku Vám. Je dôležitá aj občianska vybavenosť v lokalite Vašich priestorov ako napríklad bankový sektor ale aj pošty.

Kvalitné vybavenie priestorov

Kvalitné vybavenie priestorov je ďalším dôležitým bodom podnikania. Moderné priestory alebo kvalitne rekonštruovaná budova musí vyhovieť požiadavkám našej doby. Kvalitná elektroinštalácia aj s inštaláciou pre počítače 4G, inštalácia pre káblovú televíziu, nová vodoinštalácia pre toalety, kuchynky, výťahy, ústredné kúrenie a všetky potrebné zariadenia pre pohodlné pracovné podmienky musia byť zabezpečené zo strany prenajímateľa. Nezabudnite ale vo vlastnej réžii na vybudovanie počítačovej siete so všetkými záležitosťami. Kancelársky nábytok vrátane nábytku do reprezentatívnych priestorov si vyjednajte pred podpísaním zmluvy o prenájme priestorov.

Správca na bezporuchový chod priestorov

Údržbu priestorov zabezpečuje správca prenajatých priestorov, ktorí Vám musí byť k dispozícii. Správca zabezpečuje bezporuchový chod všetkých prenajatých priestorov a stará sa o odstránenie vzniknutých porúch. Upratovanie priestorov takisto patria do kompetencie správcu, pokiaľ to nedohodnete inak.

Zmluva o prenájme

Na záver je tu dôležitý bod a to je cena za prenájom. Preštudujte si cenové ponuky viacerých firiem, zvážte si priority, ktoré Vám vyhovujú a zmluvu o prenájme dajte preštudovať aj firemnému právnikovi, aby ste sa predišli zbytočným nepríjemnostiam. Veríme, že dodržiavaním týchto zásad sa Vám bude dobre dariť v nových priestoroch.